എല്‍. പി. വിഭാഗം – പ്രവർത്തനങ്ങൾ

Published by eduksspadmin on

 


49 Comments

Vijaykrishnan. V. V · 15/12/2020 at 8:10 PM

Nothing

VIJAYKRISHNAN V V · 15/12/2020 at 8:11 PM

Nothing

Sreehari Krishna.k.s · 15/12/2020 at 8:15 PM

Never

Sreehari Krishna.k.s · 15/12/2020 at 8:15 PM

Cool

Adhidev. T. R · 15/12/2020 at 8:17 PM

Iam thrilling.

Ridhidev. T. R · 15/12/2020 at 8:19 PM

Iam in excitment.

M.Krishnendhu · 15/12/2020 at 8:33 PM

Onam

Ayisha manha. S · 15/12/2020 at 11:18 PM

I can do it.

Shibu · 16/12/2020 at 8:07 AM

Nice experiences

  Sufaina muhamadkutty · 18/12/2020 at 3:22 PM

  Well

   Rajimol Pk · 20/12/2020 at 8:57 PM

   ഓൺലൈൻ പഠനവും ഹോംവർക്കുകളുമായി വീട്ടിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കു മനസിനു ഉല്ലാസമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തനം.

Shanu · 16/12/2020 at 8:26 AM

I have a phone

Fathima Sana. M · 16/12/2020 at 10:53 AM

Good Man

Anusree. K. B · 16/12/2020 at 11:17 AM

Well

Arun. O · 16/12/2020 at 2:11 PM

വിജ്ഞാനോൽസവം എന്ന പ്രോഗ്രാം വളരെ നല്ലതാണ്. ഈ ലോക്ഡൌൺ കാലത്ത് മടി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും പകരുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം തന്നെ യാകും.

Fathima rifna · 16/12/2020 at 2:35 PM

Good

VINAYA VINOD · 16/12/2020 at 3:10 PM

Happy

Easwer. A · 16/12/2020 at 3:14 PM

Good thinking

Johns noby · 16/12/2020 at 6:51 PM

Good

Gowri K. M · 16/12/2020 at 8:23 PM

Science and experiment

Mishal pp · 16/12/2020 at 8:58 PM

It’s very interest activity.. and very beautiful

  eduksspadmin · 16/12/2020 at 10:01 PM

  ക്ലാസിലെ മറ്റു കൂട്ടുകാർക്കും പങ്കിടു..ക്ലാസ് തല ഗ്രൂപ്പിൽ പങ്കിടാം.. എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കട്ടെ..

  AvANI. A. L · 18/12/2020 at 5:53 PM

  Doing well

  Avanthika · 20/12/2020 at 8:10 AM

  Good

Fathimanidha. K · 16/12/2020 at 9:16 PM

സംസാരിക്കു ന്ന ചിത്രം

Lekshmitha uduth ua · 16/12/2020 at 10:48 PM

Very good activity

Sarangh. M.s · 17/12/2020 at 10:34 AM

Imhappy

Sarangh. M.s · 17/12/2020 at 11:00 AM

doing well

  eduksspadmin · 17/12/2020 at 10:25 PM

  ആഹാ…ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ,കുറിപ്പുകൾ സൂക്ഷിച്ചുവെക്കൂ…രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലും പങ്കെടുക്കണേ…ക്ലാസിലെ മറ്റു കൂട്ടുകാരോടും പങ്കെടുക്കാൻ ക്ഷണിക്കൂ…എല്ലാ കൂട്ടുകാരും പങ്കെടുക്കട്ടെ

Rafi · 17/12/2020 at 7:53 PM

വിലയിരുത്തൽ സൂചകങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി നൽകിയിട്ടില്ലല്ലോ..

  eduksspadmin · 17/12/2020 at 10:15 PM

  വായിച്ചു നോക്കൂ.. താഴെ ഉണ്ടല്ലോ.. പ്രവർത്തനത്തിന് ശേഷം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്

Nadiya parwin.t t · 18/12/2020 at 8:43 AM

Very intresting

Sachin Madhav M A · 18/12/2020 at 6:40 PM

Kuttikalude bhudhi valarchakkum manasika vikasathinum ithu sahayikkunnu

Muhammad Yaseen tp · 18/12/2020 at 6:50 PM

Doingwell

Devananda. T. R · 18/12/2020 at 9:09 PM

Super experiance

  eduksspadmin · 18/12/2020 at 9:45 PM

  കൂടുതൽ കുട്ടികളിലേക്കെത്തിക്കൂ…എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കട്ടെ

M. S. Badarinath · 18/12/2020 at 9:20 PM

Well

Nisanth.pn · 19/12/2020 at 9:41 AM

വളരെ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്

Siji shinu · 19/12/2020 at 5:54 PM

Kuttikalke valare athikam nallathane

Shakeela S · 19/12/2020 at 7:03 PM

എനിക്ക് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇഷ്ട്ടമായി

VijayMadhav Sudheer, GLP Chelakkara · 19/12/2020 at 9:15 PM

Very interesting tasks..

Sivakeertan.SA · 19/12/2020 at 10:05 PM

Very interesting activities . Thank you so much 💕

Ahbiram krishnan · 20/12/2020 at 7:46 PM

Deccember 21,2020 at 7:45 pm

Alfaz Mohamed P.P · 21/12/2020 at 10:42 AM

വളരെ നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ്

Sanjay Krishna · 22/12/2020 at 11:02 AM

എനിക്ക് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇഷ്മയി

Manikarnika · 22/12/2020 at 3:12 PM

Well

Rahmath · 26/12/2020 at 7:39 PM

നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളായിരുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് വിജ്ഞാനപ്രദമായ താൽപര്യമുണർത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടിയായിരുന്നു.

Sabeena.s · 28/12/2020 at 12:57 PM

ഞങ്ങൾ ആറു പ്രവർത്തനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു രണ്ടാംഘട്ടം രജിസ്ട്രേഷനും ചെയ്തു ഈ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇനി ഞങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യണം

Comments are closed.