ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം – പ്രവർത്തനങ്ങൾ

Published by eduksspadmin on

 


54 Comments

Bhuvanraj · 15/12/2020 at 8:12 PM

പ്രവർത്തനം 10- മന്ത്രികച്ചതുരം

ഞാൻ കോയിൻ ഉപയോഗിച്ച് മറച്ച സംഖ്യകൾ -27,14,8,0. അവസാനം ശേഷിച്ച സംഖ്യ 8. കോയിൻ ഉപയോഗിച്ച് മറച്ച സംഖ്യയും ശേഷിച്ച സംഖ്യയും കൂട്ടിയപ്പോൾ 57 കിട്ടി. ഇതേ പ്രവർത്തനം വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചപ്പോൾ തുക 57 തന്നെയാണ് കിട്ടിയത്.

Sreesha · 16/12/2020 at 7:32 AM

Njan ith ezuthi ayachutharukayano cheyyendath

Afsna.s.s · 16/12/2020 at 9:06 AM

I am interested

  Fathima Rinsha M.K · 24/12/2020 at 3:22 PM

  I’m interested😄

Anliya xavier · 16/12/2020 at 9:32 AM

ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയുക വായിച്ചിട്ടാണോ എങ്ങനെ വായിക്കും…????

Sreelekshmi.s s · 16/12/2020 at 10:00 AM

Happy

Anumol R K · 16/12/2020 at 10:01 AM

Amma kaikal

Suhana fathima · 16/12/2020 at 12:06 PM

ഇന്നത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇല്ലേ

  Anamika. M.S · 16/12/2020 at 12:07 PM

  ഉണ്ട്,

Namira Mujeeb Rahman · 16/12/2020 at 12:59 PM

🌈

sishma N.s · 16/12/2020 at 1:04 PM

good

sishma N S · 16/12/2020 at 1:08 PM

good

PRAJIN KRISHNA K P · 16/12/2020 at 2:30 PM

Stady

What · 16/12/2020 at 4:11 PM

What the hell?

Suhana fathima · 16/12/2020 at 4:47 PM

ഇന്നത്തെ പ്രവർത്തങ്ങൾ എവിടെ?

Dakshitha vijayan · 16/12/2020 at 5:42 PM

Successes mind

ABHIRAG · 16/12/2020 at 7:11 PM

കൂടുതൽ അറിവ് ലഭിക്കുന്ന വഴിയാണ് വജ്ഞാനോത്സവം

  Suhana fathima · 21/12/2020 at 3:53 PM

  I am so happy 😍😍😍interesting studies😍😍😍

ABHIRAG · 16/12/2020 at 7:12 PM

കൂടുതൽ അറിവ് ലഭിക്കുന്ന വഴിയാണ് വിജ്ഞാനോത്സവം

  eduksspadmin · 16/12/2020 at 10:02 PM

  വിജ്ഞാനോത്സവ വിശേഷങ്ങൾ ക്സാസ് തല ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പങ്കിടു.. മറ്റു കൂട്ടുകാരും പങ്കെടുക്കട്ടെ…

  Alanjith · 19/12/2020 at 7:46 PM

  I am interested

adil · 16/12/2020 at 7:32 PM

What is this?

Amith NM · 16/12/2020 at 8:10 PM

Hi

Maziya P · 16/12/2020 at 10:22 PM

Iam very interested

  eduksspadmin · 17/12/2020 at 10:27 PM

  ആഹാ…ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറിപ്പുകൾ സൂക്ഷിച്ചുവെക്കൂ…രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലും പങ്കെടുക്കണേ…ക്ലാസിലെ മറ്റു കൂട്ടുകാരോടും പങ്കെടുക്കാൻ ക്ഷണിക്കൂ…എല്ലാ കൂട്ടുകാരും പങ്കെടുക്കട്ടെ

   Krishna priya M. R · 18/12/2020 at 7:14 AM

   ഞാൻ ഇത് ഇഷ്ടപെടുന്നു

   Akash Anil · 19/12/2020 at 4:08 PM

   I am very interested

   Karisma M K · 20/12/2020 at 5:51 PM

   തീർച്ചയായും 👍👍

Anjana v s · 17/12/2020 at 10:32 AM

🙃

Anugraha. M. R · 17/12/2020 at 3:07 PM

വിജ്ഞാനോതസവത്തിൽ നന്നായിരുന്നു

Fathima Akbar · 17/12/2020 at 4:55 PM

It is so useful to improve the extracurricular activities of students

Devika. V. R · 17/12/2020 at 5:15 PM

I am interested

Shivani sathyan · 17/12/2020 at 7:03 PM

I am interested

Basima n s · 17/12/2020 at 7:31 PM

I am very interested👍👍

  Binisha P Mathew · 20/12/2020 at 11:09 AM

  I am very interested 👍👍👍

Basima n s · 17/12/2020 at 7:33 PM

I am very interested 👍👍

Neevan cr7 · 17/12/2020 at 7:55 PM

Extra ordinary, fantastic, mind blowing sir

Muhammed shahid cn · 17/12/2020 at 8:22 PM

Iam intresting

Dhyan dhanesh · 17/12/2020 at 9:23 PM

കൂടുതൽഅറിവ് ലഭിക്കുന്ന ഒരു വഴിയാണ് വിജ്ഞാനോത്സവം

Dhanalakshmi k.s · 17/12/2020 at 11:19 PM

വിജ്ഞാനോത്സവം വളരെ നല്ലതാണ്.

Theertha prakash · 18/12/2020 at 11:49 AM

Kooduthal ariv swayathamakkan vijanolswavam oru nalla margamannu

Muhammad Yaseen tp · 18/12/2020 at 6:54 PM

കൂടുതല്‍ അറിവ്.

Gowri hareesh · 18/12/2020 at 7:32 PM

I am very intrested to this programe

Shafna.f · 19/12/2020 at 10:24 AM

It’s very use ful

Alanjith · 19/12/2020 at 7:47 PM

I am interested

Renya vr · 19/12/2020 at 8:11 PM

I am interesting ✌️

Adarsh raj · 19/12/2020 at 8:12 PM

I am intrested

Anjana. R · 19/12/2020 at 9:07 PM

ഈ വർഷത്തെ വിജ്ഞാനോത്സവം വളരെ എളുപ്പവും ഒരുപാടു അറിവുകൾ നിറഞ്ഞതും ആയിരുന്നു .

Godsiah · 20/12/2020 at 11:50 AM

Iam interested

  Varsha V.J · 24/12/2020 at 9:43 AM

  I am interested

Anita shibu · 21/12/2020 at 12:23 PM

How l can register
How I participate

KASINATH · 23/12/2020 at 8:03 AM

I AM INTERESTED👍👌👌👍

Asniya prakash · 28/12/2020 at 10:06 AM

I am interested

Asna sherin · 28/12/2020 at 3:35 PM

I am interested

Comments are closed.