ശാസ്ത്ര കൂട -പ്രവർത്തനം 3 – ചാട്ടവും ഓട്ടവും

നമ്മുടെ വിജ്ഞാനോത്സവത്തില്‍ ഒരു ചാട്ടവും ഓട്ടവും ഒക്കെ ആകാലോ, ഇല്ലേ ? എന്നാല്‍ തയ്യാറായിക്കൊള്ളൂ…. നിന്നിടത്തു നിന്ന് മുന്നോട്ട് ചാടി  നോക്കൂ, എത്ര ദൂരം മുന്നോട്ടു ചാടാൻ പറ്റും? ഓടി വന്ന് ചാടി നോക്കൂ. ഓട്ടത്തിന്റെ വേഗത കൂട്ടി ആവർത്തിക്കൂ. എപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ദൂരേക്ക് ചാടാൻ പറ്റുന്നത് ? (നല്ല ഇളകിയ മണ്ണിലേയ്ക്ക് ചാടണേ…) ശരി, ഇതിന്റെ പിന്നിലും ഒരു ശാസ്ത്രം ഉണ്ടാകില്ലേ? നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഫിസിക്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതൊന്ന് Read more…

ശാസ്ത്ര കൂട -പ്രവർത്തനം 2  പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടു മൂടണോ? 

പ്ലാസ്റ്റിക് ഒഴിവാക്കാന്‍ കഴിയാത്ത ഒന്നാണെങ്കില്‍ക്കൂടി, സൂക്ഷിച്ചുപയോഗിച്ചില്ലേല്‍ അതൊരു വിപത്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമ്മുടെ വീടുകൾ, പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ, കൃഷി     സ്ഥലങ്ങൾ, തോടുകൾ,     കുളങ്ങൾ, കാടുകൾ, സമുദ്രങ്ങൾ     എന്ന് വേണ്ട പ്ലാസ്റ്റിക്     മാലിന്യം കൊണ്ട് മൂടാത്ത     സ്ഥലങ്ങൾ ഇല്ല എന്നു തന്നെ     പറയാം., സംസ്കരിക്കാൻ     കഴിയുന്ന മാർഗങ്ങൾ     കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കാതെ വലിച്ചെറിയൽ, കത്തിക്കൽ എന്നിവ തുടർന്നു കൊണ്ടേ Read more…

ശാസ്ത്ര കൂട –  പ്രവർത്തനം 1  പൈനാപ്പിളിലെ എൻസൈം

“എന്താടോ സീനക്കുട്ടി  പെരുന്നാളായിട്ട് മൊട്ടക്കച്ചോടത്തിൽ നഷ്ടം വന്ന മൊച്ച കൊരങ്ങനെ പോലെ ഇരിരിക്കുന്നത് ?”  “ഒന്നും പറയണ്ടിത്താ, ഇന്ന് അമ്മായീടെ മട്ടൻ ബിരിയാണിയായിരുന്നു. തിന്നീട്ടും തിന്നീട്ടും മതി വരുന്നില്ലായിരുന്നു.” “ഇപ്പോ വയറു വേദന.” “അതെന്താടോ താനപ്പോ മട്ടൻ ബിരിയാണിയുടെ കൂടെ തന്ന പൈനാപ്പിൾ കഴിച്ചില്ലേ.”  “ഇല്ല,  പഴങ്ങൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല.” “അയയ്യോ പഴങ്ങൾ ഒക്കെ തിന്നണം. പ്രത്യേകിച്ചും പൈനാപ്പിൾ. ദഹനത്തിനു നല്ലതാ.”  “അതെങ്ങനെ ?” “വാ, കാണിച്ചു തരാം. നമുക്കൊരു Read more…