എൽ.പി. – പ്രവര്‍ത്തനം 2 – നിങ്ങള്‍ക്കും പറയാനില്ലേ ?

Published by eduksspadmin on

2020 നവംബർ ഒന്നാം ലക്കം യുറീക്കയിലെ കുള്ള് നല്ലകുള്ള്  എന്ന കഥ വായിച്ചില്ലേ? കാട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ജോഷ്നയുടെ കഥ.

ജോഷ്ന താമസിക്കുന്നത് കാട്ടിലാണ്. അവൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ എന്ത് രസാല്ലേ. അവളുടെ വീടിന് കുള്ള് എന്നാ പറയാ. അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളാണ് കഥ നിറയെ. കൂട്ടുകാർക്കും ചിലത് പറയാനില്ലേ. നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും മലയോരത്തും കടലോരത്തും കുന്നിൻ മുകളിലും പാടത്തും കായൽത്തീരത്തും ഒക്കെ താമസിക്കുന്നവർ നമുക്കിടയിലുണ്ട്. എഴുതാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾക്കുമുണ്ടാകും ചിലതൊക്കെ എഴുതാൻ. ഒന്നെഴുതിയാലോ? ആ എഴുത്ത് ജോഷ്നയ്ക്ക് തന്നെയാവട്ടെ. നിങ്ങളുടെ നാടിനെ, വീടിനെ, ഭാഷയെ, ശീലങ്ങളെ, ഇഷ്ടങ്ങളെ എല്ലാം എഴുത്തിലുണ്ടാവണം. ജോഷ്നയെഴുതിയതു പോലെ വായിക്കാൻ നല്ല രസം ഉണ്ടാവണം. എന്നാൽ എഴുതിയാലോ? ഒന്ന് എഴുതി നോക്കൂ….

എഴുതിയ കത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാൻ മറക്കരുത്.


3 Comments

അനുരുദ്ധ് · 26/01/2021 at 8:26 PM

26/1/2021
ബുധനാഴ്ച്ച.
പ്രിയപ്പെട്ട, കൂട്ടുക്കാരി
നിനക്കും നിന്റെ കൂട്ടുകാർക്കും വീട്ടിൽ ഉള്ളവർക്കും സുഖമെന്ന് കരുതുന്നു.എനിക്കും എന്റെ വീട്ടുകാർക്കും സുഖം തന്നെയാണ് . എൻെറ വീട് ഒരു പട്ടണത്തിന് അടുത്തുള്ള ഗ്രാമത്തിലാണ്. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കോൺഗ്രീറ്റ് വീട്ടിലാണ് താമസം വീടിനടുത്ത് ഒരു അമ്പലമുണ്ട്. അവിടെ ഒരു കുളവും ഉണ്ട് . വീടിനടുത്ത് നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്ന പാട മുണ്ട് . ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ റോഡുകൾ വരുന്നതേയുള്ളൂ ടാർ ചെയ്യാത്ത റോഡുകൾ ആണ് ഉള്ളത് . എന്തേ വീടിനടുത്താണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സ്കൂൾ ഉള്ളത് എന്റെപി കെ ടി യു പി സ്കൂൾ . ഞാൻ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ്. എൻറെ വീട്ടിൽ അച്ഛൻ എനിക്ക് അക്വേറിയം മേടിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ മീനുകളും ഉണ്ട്. പിന്നെ മൂന്ന്ലൗബേർഡ്സ് മുണ്ട്. സ്കൂൾ ഇല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ . എന്റെവീടിനടുത്തുള്ള സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇൽ കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് കളിക്കും ഫുട്ബോളും ക്രിക്കറ്റും ആണ് ഞാൻ കളിക്കുന്നത്.

എന്ന് സ്വന്തം
അനുരുദ്ധ്

ANJANA Sajeevkumar · 29/01/2021 at 9:09 PM

Very good activity .I am trying

Ayisha · 02/02/2021 at 4:24 PM

Mm…….
Very nice Activity
❤️❤️🌹👍👍👍👏👏

Comments are closed.